Annonsere i Sivilisasjonen?

Ønsker din bedrift å annonsere i et uavhengig og fremoverlent tidsskrift med en ung, kulturell og reflektert leserskare? Ta kontakt med markedsansvarlig Julie E. Tennes (tennes@sivilisasjonen.no) eller ansvarlig redaktør Carl W. Korsnes (korsnes@sivilisasjonen.no) for en uforpliktende samtale om annonsering i Sivilisasjonen.