Bidra til Sivilisasjonen

Har du en artikkel eller en kronikk som du mener egner seg på trykk i Sivilisasjonen, eller et innspill om en sak du mener Sivilisasjonen bør dekke, er du hjertelig velkommen til å sende inn utkast eller idé til redaksjon@sivilisasjonen.no. Vi publiserer hovedsakelig artikler eller innlegg om klassisk kultur, filosofi eller store samfunnsspørsmål, men tar også dikt og fortellinger til vurdering. Sivilisasjonen har av prinsipp ingen betalingsmur, så bidragsytere kan være sikker på at publiserte tekster kan deles og leses av en bred leserskare.