Om oss

Sivilisasjonen er et tidsskrift som dekker klassisk kultur, filosofi og de store samfunnsspørsmål. Tidsskriftet bygger på et humant verdensbilde. Sivilisasjonen er grunnlagt på den overbevisning at kulturelle verdier som harmoni, skjønnhet og poetikk evner å gjøre mennesket til bedre versjoner av seg selv.

Sivilisasjonen fremmer selvstendig tenkning og vil av prinsipp være uavhengig Staten og enhver offentlig støtteordning, og finansieres kun av private aktører og annonsering.

Redaksjonen:

Carl Korsnes, ansvarlig redaktør
[email protected]


Aftur S. Nerdrum, redaktør
[email protected]


Isak Peter Hærem, litteraturredaktør
[email protected]


Julie Brundtland Løvseth, magasinredaktør og fotografiansvarlig
[email protected]
Bork S. Nerdrum, nettdirektør og skribent
Zjenja Amundsen, Instagram-ansvarlig, 
[email protected]
Dag August Schmedling Dramer, skribent, 
[email protected]
Adara S. Ryum, skribent