Verdien av skjønnhet
Vi er alle klar over skjønnhet. Det er medfødt, naturlig og menneskelig. Man ser det i et barns reaksjonen til en sommerfugls vinger. Man hører det i beundringens gisp fra turister som runder hjørnet og stirrer på The Royal Crecent i Bath. Det er økumenisk. Vakre gater og bygninger er ikke identiske rundt om i Les videre
Nicholas Boys Smith
The Values of Beauty
We are all aware of beauty. It is innate, natural and human. You see it in a child’s response to a butterfly’s wing. You hear it in the gasps of wonder as tourists turns the corner and stare at The Royal Crescent in Bath. It is ecumenical. From Luang Prabang in Laos to Siena in Les videre
Nicholas Boys Smith