Artikler forfattet av

Filip Sande

Redaksjonens anmerkninger: Sivilisasjonens konkurranse i klassisk dikt på rim har vært en stor suksess, og redaksjonen mottok flere hundre bidrag. Nå kan vi endelig offentliggjøre hvilke dikt som er blant juryens ti utvalgte. Juryen bestod av dikterne Ulrik Farestad, Anders Brenno og Håvard Rem, som har lest gjennom bidragene anonymt. Vi understreker at den endelige rangeringen er basert på et poengsystem, og ikke nødvendigvis er et resultat av en enighet i juryen. Hver dag fremover vil redaksjonen offentliggjøre ett og ...