Artikler forfattet av

Jan Eirik Heggdal

* Svarte Fredag kom til Norge Svar på kalletFra reklamenSvarte FredagHar det traveltSvarte Fredag Kom fra vannetSvarte FredagSlukte landetSvarte Fredag gjør deg gladgjør deg tilAmerika Svarte FredagHele ukenFyll opp bilenFyll opp bukenFyll opp sledenFyll opp gledenOver randenOver vannetOver isenOver landetSov med grisenHalvdan SvarteDet er prisenFredag SvarteSom det stinker Svarte Fredag!Engler dalerEngler skrikervelg deg noedrit du likerKom så drar vi Halvdan Svartedra fra veitsle spenn opp hestenrøm fra heletilbudsfestenSpenn opp hestenHalvdan SvarteSpenn opp englerSpenn opp griserSpenn opp nisserSpenn opp riserÆre være Tilbudspriser Ta med hirdmennTa med hærmennTa med tilbudTa ...