Artikler forfattet av

Oscar O. Eckhoff

I 1936 brant Hasselbakken restaurant ned. Bygget som i sin tid var oppført i den tradisjonelle dragestilen, var et populært serveringssted, og befant seg i St. Hanshaugen park. Nå, hele 85 år etterpå, pågår en omhyggelig kamp for å gjenreise det tapte tømmerbygget. Hasselbakken var en restaurant og serveringssted, som besto av to bygninger, den ene oppført i 1890, og den andre i 1896. De var begge tegnet av den kjente arkitekten Holm Hansen Munthe. På denne tiden sto det ...