Artikler forfattet av

Bjørn Ingeberg Fesche

3. november er sannsynligvis den viktigste datoen i år. De fleste i Norge håper sannsynligvis på at den eldre av årets kandidater overtar presidentskapet neste år. Men hvis man hever blikket litt, og tar inn over seg de voldsomme kulturelle kreftene som nå er i sving, så er det vanskelig å se for seg en god slutt på historien. En stor, mektig minoritet, nemlig de republikanske kjernevelgerne, er i ferd med å forskanse seg i opposisjon mot majoriteten. Det USA ...