En av Norges mest kjente og folkekjære malere, veteranen innen nyere norsk landskapsmaleri, Karl Erik Harr, fylte 80 år frigjøringsdagen, og ikke én av hovedstadens største aviser hyller denne maleren som seg hør og bør. Avspist i Aftenposten med en liten én-spalter fra NTB under «jubilanter» på lik linje med mange andre ukjente mennesker. Hvordan kan det ha seg, at en av de mest populære Les videre...
Skjønnhet er nærmest utdatert i moderne estetikk, tenkning og samfunn. Det er som om en hel avgrunn av tidligere lengsel til kunnskap og tro er gått tapt. Alt vi beundrer i den mer humanistiske arkitekturen og livsvisdommen settes på museum og svekkes, til fordel for en estetikk som setter det materielle og funksjonelle i sentrum.  I dagens arkitektur er det særlig firkantede, betonglignende kasser, glassfasader Les videre...