Artikler forfattet av

Erlend Skjetne

Redaksjonens anmerkninger: De siste dagene har redaksjonen offentliggjort ett og ett av de ti utvalgte diktene i Sivilisasjonens diktkonkurranse, og nå er det på tide å avslutte med selve vinneren. Diktene er blitt gjennomlest anonymt av juryen bestående av  Ulrik Farestad, Anders Brenno og Håvard Rem. Vi understreker at den endelige rangeringen er basert på et poengsystem, og ikke nødvendigvis er et resultat av en enighet i juryen. Alle de ti utvalgte diktene vil bli publisert her på Sivilisasjonen.no og dikterne vil få tilsendt ...