Artikler forfattet av

Henrik Høeg

Sivilisasjonens anmelderkorps besøkte et for oss nytt teater – Det Andre Teatret på Torshov i Oslo – en scene kjent for sine improvisasjonsforestillinger. Denne dagen stod én enkelt kvinne på scenen, og fortalte sin historie om svangerskap, spontanabort og fødsel. Anmeldelsen er en dialog mellom oss, etter endt forestilling.  Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Henrik: Da hver enkelt publikummer kom inn i scenerommet, møtte Cathrine Frost oss med et ...
En nyhet kan det ikke kalles. NRK avslører likefullt at Forsvarets unge rekrutter nyter nærmest ubegrensede mengder alkohol. Slik kan de fortsette russefeiringen, og med opprykk i Forsvarets grader, kan den bli permanent. Det viser seg imidlertid at forsvarspersonell er som andre folk, og blir gærne på billig alkohol – de slåss, tafser, og det som verre er.  Nå stilles det spørsmål ved om unge mennesker skal låses inne på lukkede områder og skjenkes snydens i Statens regi. Det er ...
I kretsene omkring Sivilisasjonen har vi gått langt i å kritisere filosofen Kant, i tekst, tanke og teateroppsetniger. Og ja, kanskje har Kant del av skylden – direkte eller indirekte – for de mange åndskadavre som hoper seg opp under betegnelsen «kunst», ofte på fellesskapets regning og hinsides enhver fornuft. Det vises til hans subjektivistiske holdning til kunstneriske verker, der subjektets «ånd» – kunstnerens geni og betrakterens evne til å gjenkjenne dette – får nær sagt absolutt forrang i forhold ...
Hvert år kommer de samme gamle moralistiske sutrekoppene på banen. Valentinsdagen er noe handelsstanden har kokt i hop - på egoistisk grunnlag, skal vite. Dagen der kremmernes pengebok skal fylles. Vær enten på vakt, eller bli rått utnyttet, advarer moralpolitiet. Sannelig er det forkastelig, å lede folk ut på kredittens ville veier, og dét midt i økonomiske nedgangstider. Og vil ikke forretningsstanden høre deres budskap, går deres bebreidelser videre til deg. Du kaster bort penger på fjas og fanteri du ...