Artikler forfattet av

Kirsti Boger

På 1700-tallet var det et emne Danmarksrikets skribenter måtte styre unna: kritikk av konge og regime. Men fantasien er fri. Holberg befolket sitt litterære univers med en rekke menneskelignende vesener og dyr, under jorden, oppe på himmelen, i den åttende sfære; omvandrende trær, eneveldige rovfugler, sladrete skjærer og plagsomme biller på to ben. Oldenborgeren og oldenborren Mot slutten av Holbergs liv utkommer Epistler I-IV «trykt paa Autors Bekostning (1748-1750); V utkommer posthumt (1754). Med dette verket skriver forfatteren seg inn ...
* Sjelden før er det blitt stilt spørsmål om Holberg har ønsket å ramme andre enn bønder, jevne borgere og tjenere med sin harselas. Helt frem til våre dager har litteraturvitere og historikere vært samstemt om at forfatteren var tilhenger av oldenborgerdynastiet og eneveldet. Hvor stod Holberg i konflikten mellom kongedyrkelse og dogmatisk kirkemakt på den ene side og opplysning og fremskritt på den andre? Naturens lys og den mørke barokk Ludvig Holberg (1684-1754), som var blitt foreldreløs i barndommen, ...