Artikler forfattet av

Lisa Schiøth Wang

Det er 150 år siden komponisten, pianisten og dirigenten Sergej Rachmaninoff ble født. I jubileumsåret er det verdt å spørre seg hva det er som gjør Rachmaninoffs musikk elsket av så mange, og hva som gjør at den har overlevd til nå. I forsøket på å finne svar har vi tatt en prat med Norges fremste Rachmaninoff-ekspert Asbjørn Øfsthus Eriksen, professor emeritus i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bak seg har han en doktorgrad om Rachmaninoffs tre symfonier, og flere ...