Artikler forfattet av

Ole Magnus Vik

Livet kan være fint. Men også smertefullt. Å være til er litt for komplisert til at man med rimelighet kan forvente å komme seg helskinnet gjennom. Vi trenger en eller annen form for fortelling om oss selv og verden for at livet ikke skal bli vanskeligere enn det nødvendigvis må være. Den mytologiske arven vår kan inspirere, speile og berike slike fortellinger. Før psykologien var filosofien. Før filosofien var mytene. Disse tradisjonene kan på mange måter sees som tre sider ...