Artikler forfattet av

Øivind Østberg

Den østerriksk-engelske økonomen og filosofen Friedrich Hayek (1899-1992) er et berømt navn, men det er ikke mange i dag som har satt seg inn i hans ideer. The Road to Serfdom, eller Veien til trelldom, som kom ut første gang i London i 1944, er den mest kjente av hans bøker. Den kan betegnes som Hayeks intellektuelle krigsinnsats og setter seg fore å advare mot at ideer om overordnet styring av økonomien – som var nødvendig i krigstid – skulle ...