Onsdag 15. september ble Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt» avduket på Fineart-galleriet på Tjuvholmen i Oslo. I den anledning skrev den norske poeten Bertrand Besigye et hyllingsdikt til maleriet. Diktet ble deklamert av poeten selv for Odd Nerdrum, og publiseres for første gang i Sivilisasjonen: * Til Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt» Nerdrum. Hva er det du har malt?Hva er det du med lerretssleikende penselstrøk har fortalt?Du har malt tre rovdyrnakne utbrytere som ikke ...
På 1700-tallet var det et emne Danmarksrikets skribenter måtte styre unna: kritikk av konge og regime. Men fantasien er fri. Holberg befolket sitt litterære univers med en rekke menneskelignende vesener og dyr, under jorden, oppe på himmelen, i den åttende sfære; omvandrende trær, eneveldige rovfugler, sladrete skjærer og plagsomme biller på to ben. Oldenborgeren og oldenborren Mot slutten av Holbergs liv utkommer Epistler I-IV «trykt paa Autors Bekostning (1748-1750); V utkommer posthumt (1754). Med dette verket skriver forfatteren seg inn ...
* Sjelden før er det blitt stilt spørsmål om Holberg har ønsket å ramme andre enn bønder, jevne borgere og tjenere med sin harselas. Helt frem til våre dager har litteraturvitere og historikere vært samstemt om at forfatteren var tilhenger av oldenborgerdynastiet og eneveldet. Hvor stod Holberg i konflikten mellom kongedyrkelse og dogmatisk kirkemakt på den ene side og opplysning og fremskritt på den andre? Naturens lys og den mørke barokk Ludvig Holberg (1684-1754), som var blitt foreldreløs i barndommen, ...
Utenfor en kremhvit villa i den regntunge fjellbyen Bergen blir vi møtt av et menneske som kunne vært den fysiske manifestasjonen av betegnelsen «sprudlende». Iført en flagrende blomsterkjole og et smittende smil ber hun oss komme inn på en varm caffe latte. Huset har utsikt mot havet, og rommene er prydet med naturlig lys og instrumenter.  Før vi får satt oss spør hun om ikke kjolen hun har på seg passer bildene vi skal ta etterpå, og informerer oss deretter ...
Søken efter Atlantis er et tungvektig symbol på en fordums tid som naturen har visket ut fra menneskenes bevissthet. Hvis Platons beretning om kontinentet som sank i havet for cirka 12 000 år siden skulle vise seg å være mer enn en myte, ville den gradualistiske og lineære oppfatning av historien falle i grus. Kanskje ville oppdagelsen av Atlantis åpnet dørene for et menneskesyn der ærbødigheten for tidligere tiders kunnskaper fikk en ny renessanse? Mange leter forgjeves efter reminisenser av ...