Det kan være vanskelig å forestille seg utfordringene knyttet til å være klassisk orientert efter andre verdenskrig. Modernismen var i vinden og brettet seg så og si ut som et jernteppe over Europa, diktert av avantgardistene på østkysten i Amerika. Det Arnold Schönberg skrev i et krigersk øyeblikk i 1914 om Bizet, Stravinsky og Ravel hadde blitt virkelighet: «Nå kommer oppgjørets time! Nå skal vi slavebinde disse middelmådige kitschhandlerne og lære dem å akte den tyske ånd og tilbe den ...
«Hvorfor male et bilde?» Det er et tilsynelatende opplagt, men viktig spørsmål som jeg har servert mange figurative malere. De blir ofte tatt litt på sengen, som om de aldri hadde grublet over en mening med det de holdt på med. «Å male er en livsstil», svarer de kanskje, eller noe sånt som at «jeg finner meditasjon i penselstrøkene». Men burde ikke ethvert håndverk være et middel til et mål som har betydning for noe mer enn ens personlige eksistens ...
The search for Atlantis is the predominant symbol of man’s need to connect with a distant past that nature has erased from our consciousness. If Plato’s account of the continent that sank in the ocean approximately 12 000 years ago should prove to be more than a myth, then the perception of human history as gradualistic and linear will fall apart. Perhaps the discovery of Atlantis would open the doors to a different perspective of life on earth, where reverence ...
Søken efter Atlantis er et tungvektig symbol på en fordums tid som naturen har visket ut fra menneskenes bevissthet. Hvis Platons beretning om kontinentet som sank i havet for cirka 12 000 år siden skulle vise seg å være mer enn en myte, ville den gradualistiske og lineære oppfatning av historien falle i grus. Kanskje ville oppdagelsen av Atlantis åpnet dørene for et menneskesyn der ærbødigheten for tidligere tiders kunnskaper fikk en ny renessanse? Mange leter forgjeves efter reminisenser av ...