Hvis det finnes et drama som gjør seg skyldig i den ikke-fullt-så-tungtveiende-prisen «tidenes norske film», er Leif Sindings Tante Pose (1941) en solid kandidat. Her er karakterspennet så rikt og dialogen så underholdende at komediespillet kan sees igjen og igjen. Utgangspunktet er relaterbart for mange. En uforskammet plageånd av et fjernt familiemedlem inviterer seg selv på julebesøk — og feiringen er ødelagt. Eller som Hans Les videre...
“You cannot rank paintings according to objective criteria — it’s all subjective!”That is how many will react when they see this list, but I will argue that this position is wrong. For any poet, the goal should be to entertain the audience, and at best: make tears stream down their faces.The film industry has been the guiding star in the entertainment business for quite some Les videre...
«Du kan ikke rangere malerier efter objektive kriterier — alt er subjektivt!» Slik vil nok mange reagere når de får se denne listen. Men jeg vil hevde at dette utsagnet er beviselig feil. For et skapende menneske bør målet være å engasjere tilskueren.Filmindustrien har vært en ledestjerne i underholdningsbransjen de siste hundre årene. Hollywoods bibel er tross alt Poetikken av Aristoteles, og Blake Snyder har Les videre...
Barbarisme er selve symbolet på kaos og ødeleggelse, med sivilisasjonens kollaps som ytterste konsekvens. Med tanke på at høydepunktet i den vestlige sivilisasjonen kom hånd i hånd med de klassiske håndverkstradisjoners tilbakekomst, er det rimelig å hevde at situasjonen for maleriet og skulpturen også indikerer mørkere perioden i historien — som verden helt sikkert skal få et gjensyn med om vi ikke følger med. Men Les videre...