Artikler forfattet av

Erling Røhmer

Redaksjonens anmerkninger: De neste dagene vil redaksjonen offentliggjøre ett og ett av de fem utvalgte diktene i Sivilisasjonens diktkonkurranse for 2022. Selve vinnerdiktet vil bli avslørt på Sivilisasjonens Poesidag som avholdes på TBS Gallery lørdag 7. mai kl. 13. Publikum er hjertelig velkommen på denne feiringen av klassisk poesi! Diktene er blitt gjennomlest anonymt av juryen bestående av Håvard Rem, Bertrand Besigye og Erlend Skjetne. Vi understreker at den endelige rangeringen er basert på et poengsystem, og ikke nødvendigvis er et resultat av en enighet i ...
I sommer publiserte Sivilisasjonen sonetten «Filosofar» av Thomas Løland, der det tas til orde for å ha en «sunn forakt for alle filosofar». Her kan du lese Lølands dikt «Filosofar». Erling Røhmer har tatt pennen fatt for å skrive en apologi i diktform, «Filosofens forsvarstale», som motsvar til den noe uflatterende fremstillingen av filosofer i Lølands dikt. Filosofens forsvarstale Det har blitt sagt av viltre menn,At visdom vil forderve dem,At det å sondre sjelens mørkeLeder til et liv i tørke. ...