I sommer publiserte Sivilisasjonen sonetten «Filosofar» av Thomas Løland, der det tas til orde for å ha en «sunn forakt for alle filosofar». Her kan du lese Lølands dikt «Filosofar». Erling Røhmer har tatt pennen fatt for å skrive en apologi i diktform, «Filosofens forsvarstale», som motsvar til den noe uflatterende fremstillingen av filosofer i Lølands dikt. Filosofens forsvarstale Det har blitt sagt av viltre menn,At visdom vil forderve dem,At det å sondre sjelens mørkeLeder til et liv i tørke. ...