Artikler forfattet av

Pål Øymoen

«Se på The Shard i London! Er den ikke vakker?» Hvis den irske filosofen Edmund Burke hadde blitt stilt dette spørsmålet, forestiller jeg meg at han hadde svart: «Nei, The Shard er ikke vakker. Den er storslagen.» Jeg forestiller meg dette, ettersom Burke presenterte den følgende distinksjonen. Det storslagne har frykt som sin base... det vakre er grunnlagt på kun positiv nytelse. (Burke, 1998) Dette er en interessant betraktning. Og den gir en sterk mening til de to ordene. Plutselig ...
[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike filosofiske emner på en knapp og klar måte.] Hva utgjør en by? En filosofisk undersøkelse Slik de brukes i dag, har de engelske ordene «city» og «town» en kvantitativ distinksjon. På norsk gjenspeiler distinksjonen seg i navnene «storby» og «by». Storbyer blir tatt for å ha større og mer komplekse styresett, da de har høyere innbyggertall og større økonomi enn byer. Vi kan også ...