[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike filosofiske emner på en knapp og klar måte.] Hva utgjør en by? En filosofisk undersøkelse Slik de brukes i dag, har de engelske ordene «city» og «town» en kvantitativ distinksjon. På norsk gjenspeiler distinksjonen seg i navnene «storby» og «by». Storbyer blir tatt for å ha større og mer komplekse styresett, da de har høyere innbyggertall og større økonomi enn byer. Vi kan også ...