I dag lanseres boken «Arkitekturoppgjøret» av Ulf Andenæs | Ole Torp leder debatt på TBS Gallery

Skrevet av | 22. august 2022

Det er mangeårig stedsaktivist Erling Okkenhaug som er redaktør for den nye boken om klassisk arkitektur, som er forfattet av historiker og tidligere Aftenposten-korrespondent Ulf Andenæs. I boken tar Andenæs et oppgjør med sjelløs modernistisk arkitektur, og løfter frem den tradisjonsbaserte, klassiske arkitekturen som respekterer naturen og omgivelsene. 

Lanseringen finner sted på TBS Gallery i Oslo kl. 18.00. Sivilisasjonen er medarrangør og kan melde om at alle som er medlem i Sivilisasjonen på lanseringsdagen kan få kjøpt boken til rabattert pris (kr. 200, sammenlignet med butikkpris på kr. 298,-). 

Liker du det Sivilisasjonen skriver om? Bli medlem i dag!

«En bok for deg som er opptatt av omgivelser til å leve med. En bok som gir mange sterke grunner til arkitekturopprør.» Slik beskriver forlaget selv boken. Samtidig stiller forlaget det retoriske spørsmålet: «Hvorfor vil mange arkitekter mislike denne boken sterkt?»

Den som leser får se…

Dagens program

Lenke til Facebook-arrangementet

At lanseringen finner sted på TBS Gallery er passende, da galleribygningen er en av de første husene som ble bygget i boligstrøket Homansbyen, som er en av Oslos arkitektoniske perler. 

Lanseringen finner sted på galleriet til skulptøren Tore Bjørn Skjølsvik, som også har laget maleriene på forsiden av boken, og da er det naturlig at han åpner showet med en maleridemonstrasjon. Redaktør Okkenhaug og forfatter Andenæs vil også holde sine innlegg om bakgrunnen for utgivelsen og ideene bak et langt engasjement for en mer human arkitektur.

Deretter inviteres det til en debatt om arkitektur, som ledes av den erfarne programlederen Ole Torp. Panelet består av:

Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Frederica Miller, Gaia arkitekter.

Einar Jarmund, Einar Jarmund & Co AS Arkitekter.

Carl Korsnes, filosof, redaktør i Sivilisasjonen.

Ulf Andenæs, forfatter av boken.

På siden Allgrønn har Okkenhaug gjort et stort arkiv tilgjengelig for allmennheten, som inneholder stedsaktivistiske  innlegg og medieoppslag gjennom tidene. Allgrønn har også en egen side som viser Ulf Andenæs’ innlegg om arkitektur. 

Les Sivilisasjonens intervju med Erling Okkenhaug, «Kassekampen», fra 2019 !

Utdrag fra boken

Redaktør for boken, Erling Okkenhaug, skriver om sitt lange engasjement for human stedsutvikling i forordet:

«Jeg har gjennom nettverket Allgrønn vært aktivist for respektfull stedsutvikling siden 1989. Det har for det meste vært en kamp mot overmakt og uvilje. Men også med en og annen seier. Vi har vært ganske få på barrikadene. Det er derfor med stor tilfredsstillelse jeg de seneste årene har erfart at det folkelige engasjementet for arkitektur og stedsutvikling har eskalert. Særlig blant yngre»

Forfatter Ulf Andenæs vier et kapittel til modernismen som «det nye smaksdiktaturet» og skriver blant annet:

«Luftig begrepsbruk og lavt presisjonsnivå er velkjente midler for å tildekke en intellektuell utilstrekkelighet når den brutale arkitekturen har vært forsøkt begrunnet. For eksempel når arkitektkomiteene skal rettferdiggjøre tildeling av priser som arkitektene gir hverandre, samt utpeke vinnerne av arkitektkonkurranser. I slike tilfeller kan man oppleve at det åpner seg et svart hull av svada».

Med sine figurative portretter og utskjæringer er Tore Bjørn Skjølsvik opptatt av å sette mennesket ...
Er det tilfeldig at nesten alle kulturer har sin helt egne versjon av historien om ...
De fleste kjenner ham nok best som en selverklært vitalist og den norskugandiske poeten bak ...