Søker investor for å bygge denne dragestil-restauranten midt i Oslo

Skrevet av | 28. juni 2024

I flere tiår har det pågått en kamp for å gjenreise Hasselbakken, en restaurantbygning i St. Hanshaugen park i Oslo, som brant ned i 1936. Da Sivilisasjonen dekket saken tilbake i mars 2021, var siste utvikling i saken at det var behov for en utredning om helårs uteservering.

Nå i 2024 har hovedstaden nytt bystyre, som går inn for et ønske om et privat/offentlig samarbeid om å etablere helårs servering i parken. I den anledning har organisasjonen INTBAU Norge fulgt opp det opprinnelige initiativet med å rekonstruere bygningene som utgjør Hasselbakken. I front for prosjektet er organisasjonens styreleder, Arne Sødal, som også er arkitekten bak den vellykkede rekonstruksjonen av det folkekjære Holmenkollen kapell i 1996.

Sødal har sendt inn nedenstående tekst til Sivilisasjonen, der han redegjør for hvor prosjektet står i dag og opplyser om at INTBAU Norge nå søker etter investorer som vil samarbeide med kommunen om bygging og drift av det nye Hasselbakken:

Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette!

Nye Hasselbakken Restaurant på St. Hanshaugen

Av Arne Sødal

Restauranten på St. Hanshaugen besto av to bygninger, den ene oppført i 1890 etter et bystyrevedtak 10. april samme år, den andre i 1896, begge etter tegninger av arkitekt Holm Hansen Munthe.

Bygningens arkitektoniske stil og interiør bar vitnesbyrd om den nasjonale oppvåkningen Norge opplevde frem mot oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Keiser Wilhelm av Tyskland ble så imponert av Hasselbakken at han bygget en kopi til seg selv i Potsdam like etter.

Forslag til gjenoppbygging. Historisk rekonstruksjon. En norsk og nasjonal bygningsstil
v/ Sivilarkitekter Bjerve & Sødal i regi av INTBAU

Da Hasselbakkens ene bygning brant ned i 1936 besluttet man å rive den andre. De to store trappene på hver side av den øverste bygningen som brant eksisterer fortsatt. Rivningen fratok St. Hanshaugen parkens viktigste severdighet. Oslo slettet et vitalt innslag i bybildet.

Det har gjennom årene kommet ønsker om gjenoppbygging av Hasselbakken, men organisert arbeid for å fremme tanken startet først i 2004 i forbindelse med henvendelsen fra Potsdams borgermester til Oslos ordfører om å etablere et samarbeid om gjenoppbyggingen av de to bygningene ettersom den i Potsdam også bant ned under andre verdenskrig. Tvilling-prosjektet, som det ble kalt, skulle også være uttrykk på kultursamarbeid mellom Norge og Tyskland. Mens prosjektet foreløpig har strandet på norsk side, er prosjektet i Potsdam nå ferdig bygget og fungerer som en populær restaurant og en turistattraksjon.

Det nye bystyret i Oslo har ytret ønske om et privat/offentlig samarbeid for å etablere et permanent helårs serveringssted på St. Hanshaugen. Derfor har INTBAU Norge fulgt opp det opprinnelige initiativet med å rekonstruere begge bygningene på samme måte som rekonstruksjonen av Holmenkollen Kapell i 1996. Den bakre bygningen vil kunne inneholde overbygget uteservering med en helårs tradisjonell øl-hall i buegangene under. Den andre vil gjenskape den historiske restauranten med et stort møtelokale/familiecafé under, alt sammenknyttet med HC-adkomst og felles toalettanlegg. Bygningene kan oppføres forskriftsmessig men med tradisjonelt håndverk. Stav og laft er et levende håndverk i Norge og Holmenkollen Kapell har vist at det er fullt mulig å rekonstruere med opprinnelig historiske kvalitet innenfor forsvarlige kostnadsrammer.

INTBAU Norge søker nå etter investorer som vil samarbeide med kommunen om bygging og drift av nye Hasselbakken.

I så fall vil St. Hanshaugen kunne bli et like populært sted som for  over hundre år siden med både sosiale og kulturelle tilbud for alle aldersgrupper hele året.

I Bok X i Platons Staten er Sokrates i dialog med forfatterens storebror, Glaukon, om ...
Som en levende tradisjon i Europa har den klassiske musikken de siste hundre årene livnært ...
* Den 17. november lanseres et helt nytt nettgalleri i Norge: Pinakoteket! Pinakoteket er et ...