Søken efter Atlantis er et tungvektig symbol på en fordums tid som naturen har visket ut fra menneskenes bevissthet. Hvis Platons beretning om kontinentet som sank i havet for cirka 12 000 år siden skulle vise seg å være mer enn en myte, ville den gradualistiske og lineære oppfatning av historien falle i grus. Kanskje ville oppdagelsen av Atlantis åpnet dørene for et menneskesyn der ærbødigheten for tidligere tiders kunnskaper fikk en ny renessanse? Mange leter forgjeves efter reminisenser av ...
Stadig hører jeg flere fedre fortelle sine barn og den yngre generasjonen noe i denne duren:«Jeg er glad det ikke er jeg som har livet foran meg, for den verden vi går inn i blir en nådeløs verden.» Dystopiske fremtidsutsikter har lenge vært et faktum. Aldous Huxley, Ray Bradbury, og Ayn Rand var blant dem som tidlig supplerte den dystopiske litteraturen — et kjært barn av det forrige århundret, og en realitet om kanskje ikke så lenge.  Ofte er det ...
For ikke så lenge siden trodde fremtidsoptimistene at den gylne tid var kommet, hvor all kunnskap ville være tilgjengelig for alle, til enhver tid, og løfte mennesket til uante høyder. Den tid har kommet, og uante høyder er blitt til et eneste kaos.Undergangsstemningen er til å ta og kjenne på. Uansett hva teknologiens fremskritt skulle tilsi, kan man konstatere at det aldri har hersket så mye uenighet, forvirring og babbel som man er vitne til i dag. Det finnes en ...
For å forstå moderne kultur og mer spesifikt, «moderne kunst», er professor Larry Shiners øyeåpnende bok The Invention of Art en bok alle som tror de kan noe om kunsthistorie, burde lese. Boken er like overraskende i sitt innhold som tittelen antyder. Du ville trodd at noen holdt deg for narr om de fortalte deg at kunsthistorien knapt er 250 år gammel. Men det er tesen i Shiners bok, og han forsvarer den på en overbevisende måte.For å begynne med ...