Artikler forfattet av

Carl Korsnes

«Det første skritt mot filosofien er vantro» var ifølge soga den franske opplysningsfilosofen Denis Diderots siste ord før han gikk bort i 1784.  I tillegg til sitt virke som filosof, var Diderot forfatter, encyklopedist, vitenskapsteoretiker og kritiker. Da han utgav verdens første moderne leksikon – Encyklopedien, som ble hans hovedverk – var han skribent, entreprenør, redaktør og direktør samtidig. Med andre ord, en mer samfunnsengasjert filosof enn de fleste av dagens akademiske filosofer. Diderot var stadig i uoverensstemmelse med hjemlandet Frankrike ...