Artikler forfattet av

Carl Korsnes

– Det er feil at alle nybygg må se ut som bokser, sier Sigvald Freylander, leder for det svenske Arkitekturupproret. Det gamle raadhus i Oslo bugner over av ungdommer kledd som gammelt fintfolk, og gamlinger kledd som frilynte ungfoler. I festsalen, som en gang rommet festglade frimurere, har de samlet seg for å overvære et folkemøte denne mørke senvinterskveld. Klassisk arkitektur er kveldens tema. Ikke et sete er tomt. Folk har fartet fra fjern og nær for å få med ...
«Det første skritt mot filosofien er vantro» var ifølge soga den franske opplysningsfilosofen Denis Diderots siste ord før han gikk bort i 1784.  I tillegg til sitt virke som filosof, var Diderot forfatter, encyklopedist, vitenskapsteoretiker og kritiker. Da han utgav verdens første moderne leksikon – Encyklopedien, som ble hans hovedverk – var han skribent, entreprenør, redaktør og direktør samtidig. Med andre ord, en mer samfunnsengasjert filosof enn de fleste av dagens akademiske filosofer. Diderot var stadig i uoverensstemmelse med hjemlandet Frankrike ...