Det er rart hvordan historie gjenfortelles nå i disse dager. Før i tiden i Norge, da Dagsavisen het Arbeiderbladet og ble sendt gratis rundt til alle landets husstander før hvert valg, var det seierherrene som hadde monopol på å skrive historien. Det henger mye igjen fra den tiden. Nå lever vi derimot i en tid hvor selv ikke fanden kan male noe på en vegg Les videre...
Det finnes ikke lenger noen uomini universali, ingen renessansemenn eller polymather vandrende blant oss. Vi har et samfunn der gentlemen glimrer med adskillige fravær og selv ordet folkeskikk virker som et fremmedord for mange. Er det agendaryttere og jantelovens arv som forhindrer så mange fra gangen forut, fra å søke å nå opp til tidløse forbilder og deres gunst?  Intet erindres og intet endres Dyd Les videre...