Artikler forfattet av

Thomas Løland

Heltens farvel I fall eg døyr på skjebnesverd i kveld,Så finst det inga sorg som trøyst di tarv;Så fell då inkje tår i fall eg fell –Eg lengtar heider støypt i kamp te arv. Spar heller hjarta ditt i eige bryst,Der mjølk di renn for deim som neste kjem.Fø mett, frø mitt, som veks i magen tyrst,Med kjærleg vorte, stikk si kraft på klem. Sjøl' skarpe øksar vert te rask og herk,Mot mektig brynje skapt som dvergesmidd.Med frygd eg freistar ...
Redaksjonens anmerkninger: Hver dag fremover vil redaksjonen offentliggjøre ett og ett av de ti utvalgte diktene i Sivilisasjonens diktkonkurranse, og avslutter med selve vinneren. Diktene er blitt gjennomlest anonymt av juryen bestående av  Ulrik Farestad, Anders Brenno og Håvard Rem. Vi understreker at den endelige rangeringen er basert på et poengsystem, og ikke nødvendigvis er et resultat av en enighet i juryen. Alle de ti utvalgte diktene vil bli publisert her på Sivilisasjonen.no og dikterne vil få tilsendt den eksklusive førsteutgaven av Sivilisasjonen. De fem ...