Dagens dikt: «Heltens farvel»

Skrevet av | 21. april 2021

Heltens farvel

I fall eg døyr på skjebnesverd i kveld,
Så finst det inga sorg som trøyst di tarv;
Så fell då inkje tår i fall eg fell –
Eg lengtar heider støypt i kamp te arv.

Spar heller hjarta ditt i eige bryst,
Der mjølk di renn for deim som neste kjem.
Fø mett, frø mitt, som veks i magen tyrst,
Med kjærleg vorte, stikk si kraft på klem.

Sjøl’ skarpe øksar vert te rask og herk,
Mot mektig brynje skapt som dvergesmidd.
Med frygd eg freistar lagnadvilje sterk –
I fall eg fell hev inkje kroppen lidd.

Vet dette, kjære: Lyft i hjarta ditt,
Det vakre kring du stundom held for gitt.

Av: Thomas Løland

Etter to årtier med krig har nasjonale og internasjonale medier malt et bilde av afghanske ...
Ifølge en ny undersøkelse foretrekker en overveldende andel, hele syv av ti, av amerikanere at ...
Jeg har en lengsel jeg aldri klarer å gi slipp på. Lengsel efter å kunne ...