Dagens dikt: «Heltens farvel»

Skrevet av | 21. april 2021

Heltens farvel

I fall eg døyr på skjebnesverd i kveld,
Så finst det inga sorg som trøyst di tarv;
Så fell då inkje tår i fall eg fell –
Eg lengtar heider støypt i kamp te arv.

Spar heller hjarta ditt i eige bryst,
Der mjølk di renn for deim som neste kjem.
Fø mett, frø mitt, som veks i magen tyrst,
Med kjærleg vorte, stikk si kraft på klem.

Sjøl’ skarpe øksar vert te rask og herk,
Mot mektig brynje skapt som dvergesmidd.
Med frygd eg freistar lagnadvilje sterk –
I fall eg fell hev inkje kroppen lidd.

Vet dette, kjære: Lyft i hjarta ditt,
Det vakre kring du stundom held for gitt.

Av: Thomas Løland

Søken efter Atlantis er et tungvektig symbol på en fordums tid som naturen har visket ...
I Bok X i Platons Staten er Sokrates i dialog med forfatterens storebror, Glaukon, om ...
Ytterst sjelden hender det at man på en konsert hører åpningstonene av et musikkstykke og ...