På delt fjerdeplass i Sivilisasjonens diktkonkurranse: «Kom, for alt er klart!» av Anne Gro Hansen

Skrevet av | 31. mars 2021

Redaksjonens anmerkninger: Hver dag fremover vil redaksjonen offentliggjøre ett og ett av de ti utvalgte diktene i Sivilisasjonens diktkonkurranse, og avslutter med selve vinneren. Diktene er blitt gjennomlest anonymt av juryen bestående av  Ulrik Farestad, Anders Brenno og Håvard RemVi understreker at den endelige rangeringen er basert på et poengsystem, og ikke nødvendigvis er et resultat av en enighet i juryen.

Alle de ti utvalgte diktene vil bli publisert her på Sivilisasjonen.no og dikterne vil få tilsendt den eksklusive førsteutgaven av Sivilisasjonen. De fem topprangerte diktene blir dessuten publisert i Sivilisasjonens neste trykte magasin. Selve vinneren får i tillegg diktet sitt filmatisert og mottar litografiet «Drifting» av Odd Nerdrum.

Det sjette diktet blant de ti utvalgte er «Kom, for alt er klart!» av Anne Gro Hansen, som endte opp på delt fjerdeplass:

Kom, for alt er klart!

Eg går ikkje vidare,
seier ho
Livet vert stridare. 
Som fuglen mot himmelen
i asfaltkonstruksjonar
Går menneskestimmelen.

Ho står i mellom
Jern og lysflimmer
I røynda mot den bratte vegens 
sølvgrå glimmer
Vert ho nærleiksnøysom 

Ja, ikkje veit eg,
seier du
Livet er meg, meg, meg, 
Ikkje oss 
Finn du mål og meining? 
Ho frigjør seg 
Det vert ei grå kulltegning.

Ho teknar fuglar, og stål. 
Ikkje noko oss
Ho teknar meining og mål
Det vert metallblomar, og ein koloss. 
Eg skriv dikt i løynda
Ein metaspråkleg harpefoss. 

Mellom kolon og dødlinja
Kjenn du på orda
frå eit stille sinn, ja
Når dei dekkjer borda. 
Går inn til fest. 
Ho er ikkje eit menneskes nest. 

Av: Anne Gro Hansen

I Joseph Campbells Heltens Reise skrives det om den indre musen som "dukker opp og ...
Februar har kommet – en måned som for mange kan vekke en myriade av ambivalente ...
Min far er en historiefortellende maler. For litt over tyve år siden sluttet han å ...