“Jeg kan fortelle deg hva som har berget meg hittil - kjærligheten til familien, deres kjærlighet til meg, motet de har vist, og så vennene mine, samt det faktum at jeg fremdeles hadde et betydningsfullt arbeid som jeg kunne bakse med mens jeg var nede i bølgedalen. Jeg måtte tvinge meg selv til å sette meg ned ved pc-en. Jeg måtte tvinge meg selv til å konsentrere meg, til å puste og til å holde meg fra å si “til ...
«Til syvende og sist, mine samtidige: det beste er ikke å foreta seg noe! Best av alt er en beskuende uvirksomhet. Altså: Leve i kjellerkroken! Ganske visst har jeg sagt at jeg blir gul og grønn av misunnelse på normale mennesker. Men under de forhold jeg ser dem i, vil jeg ikke være i deres sted. (Og allikevel vil jeg ikke opphøre å misunne dem.) Nei, nei … kjellerkroken er i alle tilfeller bedre! Der kan man i det minste ...
Mange lesehester har nok stilt seg spørsmålet om hva som er viktigst i litteraturen av realisme og poesi. Etter å ha lest Kriens bok, er jeg sikrere enn noensinne på at overdreven og livløs realisme resulterer i et stort gjesp.  Daniela Krien er nærmest deprimerende presis i å peke ut alle de arketypiske røde flaggene som kan oppstå i et romantisk forhold. Én mann er uutholdelig opptatt av arbeidet og enser ikke sin partner. En annen er kontrollerende, lat eller ...
“Livet er kort, altfor kort er det. Men kanskje er det her og nå vi lever, og bare her og nå. Hvis det er slik, har du da ikke vendt ryggen til de dagene som tross alt lyser - og forvillet deg inn i en mørk og dyster tankens labyrint hvor jeg ikke kan nå frem til deg og lede deg ut igjen? Vi lever ikke evig, Aurel. Det betyr ikke at vi ikke skal gripe de dagene vi får.” ...
For å forstå moderne kultur og mer spesifikt, «moderne kunst», er professor Larry Shiners øyeåpnende bok The Invention of Art en bok alle som tror de kan noe om kunsthistorie, burde lese. Boken er like overraskende i sitt innhold som tittelen antyder. Du ville trodd at noen holdt deg for narr om de fortalte deg at kunsthistorien knapt er 250 år gammel. Men det er tesen i Shiners bok, og han forsvarer den på en overbevisende måte.For å begynne med ...