Artikler forfattet av

Dag August Schmedling Dramer

Hvordan nordmenn utviklet en skipsnæring i verdensklasse, samt et elitelag innen skisporten, kan forklares av historiske og geografiske røtter helt tilbake til steinalderen, mener historiker Sturla Ellingvåg. Lørdag 28. august 2021 fant en pilgrimsferd sted på Ringerike. Det var en førkristen pilegrimsferd. Ferden gikk fra starten av vikingtiden til jern- og bronsealder, og lørdagsfølget gikk enda lenger tilbake enn det. I løpet av ferden gikk vandrerne fremover i rom, men bakover i tid – langt, langt tilbake. Men for hva? ...
Kan vi lære noe fra steinalderen, bronsealderen og vikingtiden som er til nytte for oss i dag? «Ja!» mener historiker og formidler Sturla Ellingvåg, som er aktuell med arrangementet «Vandring med vanene». Sivilisasjonens utsendte har slått av en prat med den norske historikeren, som blant annet har jobbet mye innenfor DNA-forsking. Ellingvåg forteller: Vi har masse å lære av vår forhistorie - og kanskje ikke det du skulle tro. For spesielt innen de overraskende moderne områdene innovasjon, råskap og samarbeid, ...
TV-programmet Naked attraction flimrer nå over landets fjernsyns- og datamaskinskjermer, da den er tilgjengelig for strømming i det ganske land på strømmetjenesten Discovery +. Resultatet er riktignok nakent, men ikke mye attraktivt. Den engelske beskrivelsen av programmets opprinnelige instansiering er informativ og lyder:   «Anna Richardson presents `Naked Attraction', a dating show that begins where some dates may end: naked. Singletons get up close and personal as they meet for the first time in their birthday suits, stripped of all clothes, make-up and ...
Anders Brenno (1988) er forfatter og antikvar (Norlis Antikvariat), oppvokst i Bagn i Valdres. Han har utgitt to diktsamlinger på Aschehoug forlag. Nylig var Brenno én av tre jurymedlemmer i Sivilisasjonens konkurranse i klassisk dikt på rim.  Brennos dikt veksler mellom å være korte betraktninger av det hin- eller dennesidige, eller rene dødslandskap som leseren kan hvile i. Noe som går igjen er at samlingene og diktets «landskaper» gjerne er laget til eller for noen. Sympati med de døde er ...