Viktigheten av vår åndelige historie – vandring med Sturla Ellingvåg

Skrevet av | 27. august 2021

Kan vi lære noe fra steinalderen, bronsealderen og vikingtiden som er til nytte for oss i dag? «Ja!» mener historiker og formidler Sturla Ellingvåg, som er aktuell med arrangementet «Vandring med vanene». Sivilisasjonens utsendte har slått av en prat med den norske historikeren, som blant annet har jobbet mye innenfor DNA-forsking.

Ellingvåg forteller: Vi har masse å lære av vår forhistorie – og kanskje ikke det du skulle tro. For spesielt innen de overraskende moderne områdene innovasjon, råskap og samarbeid, mener Ellingvåg at det er mye å hente fra fortiden. Dette kan brukes bevisst, i internasjonal konkurranse, i idrett. Og til og med i ditt eget liv. De ovennevnte fenomener er nemlig forbundet, og mange sammenhenger er ikke alltid blitt undersøkt tilstrekkelig. Sturla mener å kunne forklare mange av disse sammenhengende ved å se på ny forskning, som han kombinerer med det historiske perspektivet.

Lørdag 28. august gjør Ellingvåg noe han ikke har gjort før, men som han har store forventninger til: Å lede publikummere på en flere timer lang ferd i vanenes land på Ringerike.

Norse tradition er samarbeidspartneren til historikeren, og på lørdag blir det samling på Ringerike. På hjemmesiden til Norse tradition står det at vandringen innebærer å «Følge oss på en reise til vår urfortid, og våre røtters utspring hvor vi finner dyp innsikt med relevans til nåtiden». Arrangementet er en seks timers vandring gjennom Ringerike på historiske steder for å berette om godt skjulte hemmeligheter, og de ovennevnte linjene. En underliggende påstand for Ellingvågs vandring er at alle tider er forbundet. Det vil si at man kan finne innsikt i forhistorisk tid og trekke paralleller til nåtiden.

Landskapet på Ringerike, full av arkeologisk betydning, kan hjelpe oss i vår søken etter historiske røtter som strekker seg inn i nåtiden. Ellingvåg håper at så mange som mulig er interessert i dette, også folk som ikke tidligere har vist interesse for historie, kommer til å finne dette fascinerende. Det er første gang han arrangerer en slik vandring, men dersom interessen er stor nok vil det gjentas.

Lurer du kanskje på hva «vaner» er for noe? Vanene er de tidlig-norrøne gudene, og er eldgamle vesener i krysningspunktet mellom urtidens animisme og den norrøne gudeverden. I en oppfølgende tekst som vil publiseres her på Sivilisasjonen vil Ellingvåg utdype beretningen om vanene og deres betydning.

«Vandring med vanene» er et heldagsarrangement som finner sted lørdag 28. august. Informasjon om arrangementet og påmelding finner du her.

Foto: Eirik Vaage.
Torsdag den 31. mars lanseres det en nett bok som man ikke kan komme utenom ...
Det er mange skjønnlitterære mønstre fra Jane Austens bøker vi kan peke på, for så ...
Drager, sverd og dyder: Historien om den kinesiske sivilisasjon I den kinesiske kosmogonien ble verden ...