[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike filosofiske emner på en knapp og klar måte.] For drøye 600 år siden ble det gjort en oppdagelse som sendte sjokkbølger gjennom renessansens verden: Nye innsikter fra et eldgammelt manuskript, blåste som en frisk bris gjennom leseværelsene til Europas intellektuelle eliter.  Det nyoppdagede manuskriptet var skrevet av en romersk poet som døde ca. 50 år før vår tidsregning – en poet som i sin tid ...
* Hva er det gode liv, og hvordan bør vi innrette hverdagen for å leve best mulig? Slike spørsmål stammer fra arilds tid, og svarene er like varierte som personene som har gitt sitt besyv med i laget. For de gamle stoikerne var det gode liv ensbetydende med et dydig liv, altså et liv som harmoniserer med skjebnens gang og naturens påbud. Selvfornektelse og selvkontroll ble ansett som lykkens alfa og omega. Når en stoiker ikke maktet å leve i ...
* Se for deg følgende: Det er en helt vanlig morgen, og du våkner opp i din egen seng. Akkurat som du pleier å gjøre. Ikke noe unormalt med det. Mens du retter ut beina og strekker armene over hodet, legger du merke til at du ikke treffer sengegavlen med hendene dine. Merkelig ... Du forsøker å rulle deg over på den ene siden, men det er noe som blokkerer bevegelsen din. Faktisk greier du ikke å komme deg ut ...
«Med alt her i livet er det slik at det er enkelte ting vi selv bestemmer over, andre vi ikke bestemmer over». Denne enkle setningen innleder Epiktets Håndbok i livskunst, en stoisk tekst som har blitt omtalt som verdens første selvhjelpsbok. Budskapet i setningen er innlysende, på grensen til banalt, men inneholder en form for livsvisdom som er glemt og fortrengt i det moderne samfunnet: Nemlig hvordan vi bør forholde oss til vår egen skjebne. Den høyeste makt Oldtidskulturene rundt ...