Artikler forfattet av

Kjell Madsen

Emil Boyson (1897-1979) er ikke blant de mest kjente, like fullt en av landets vesentligste diktere. Også i hans egen tid var flere andre lyrikere mer populære, for så kompakt ordmektige dikt krever en god del av leseren. Dessuten dyrket Boyson et ytterst konservativt riksmål samtidig som staten satset tungt på å tvinge målformene sammen til et «samnorsk». Den fornemme språkkunstneren har nok opplevd angrepet mer brutalt enn mange andre riksmålsdiktere. Han forbød moderniseringer av sine tekster. Siden staten langt ...
I århundrer ble naturen forstått som Guds skaperverk. Stadig snakkes det om «skapninger», ulogisk nok uten å anta en skaper. Kontemplasjon over naturens orden og skjønnhet gir en anelse om skaperens uendelige visdom – det kunne kalles et gudsbevis. Denne naturfilosofien dominerte i middelalderen og langt inn i nyere tid. De som etablerte moderne naturvitenskap, Kepler, Galilei, Descartes og Newton, forkastet ikke troen på Skaperen. Det nye, riktignok foregrepet av Platon, var at skaperguden fremsto som en kosmisk ingeniør med ...
Jeg våkner stiv av strekk. Hva har jeg drømt? Jeg vet det i noen sekunder, så er det borte, fortrengt. Ergerlig. Jeg skulle gjerne ha visst hva som nå har romstert i det ubevisste. I Drømmetydningen (1900) hevder Freud at alle drømmer handler om å oppfylle et ønske. Er også mareritt ønskedrømmer? Det må i så fall være et ønske om å straffe meg, slik at mine groteske fantasier og over-jeg’ets strenghet finner sammen i drømmens uhyrlighet?   Freud var ...
Hvordan kan en misjonærsønn fra en småby ved Schwarzwald, født i 1877, skrive bøker som fascinerte de amerikanske hippiene 90 år senere? Hermann Hesses verk står i tradisjonen fra tysk-romantisk diktning mens hippiene dyrket en annen form for romantikk. Men de var ungdomsopprørere, og må ha fornemmet en beslektet ånd i den gamle tysker.   For gutten Hermann var opprøret radikalt og smertefullt. Hans familiebakgrunn var protestantisk-pietistisk misjon både på fars- og morssiden. Faren bestemte at også sønnen skulle bli ...