Dagens dikt: Flagellant

Publisert 13. juni 2019 av

Poeten Ulf Kveld presenterer sitt dikt «Flagellant» for første gang i Sivilisasjonen.

Flagellanter var del av en religiøs bevegelse på 1200-1300-tallet. Kvinner og menn drog omkring og pisket seg til blods for å gjøre bot for Gud. Store tog av flagellanter drog fra by til by. I spissen gikk prester med kors og faner, etterfulgt av bloddekkede kvinner og menn. Også i dag forekommer lignende fenomener fremdeles i enkelte eldre katolske misjonsområder.

 

Flagellant

Remmene hviner

River opp raviner

Jeg hever min pisk i ære til Gud

I kjærlighet til Herren jeg flenger min hud

Og Gud vet at der jeg blant pinslene finner 

lidelsens opphør

Hvor mitt selv forsvinner

Gud vet det er sant

Jeg er skinnhellig 

Sjel 

forkledd 

som flaggelant

I krisetider er det viktig å få informasjonen man trenger. Det krever at innholdet blir ...
Elin Ørjasæter har mange råd til de nyankomne i arbeidslivet. Unge arbeidstakere beskriver hun som ...
Anmeldelse av Måken, Torshovteateret (spilles fra 30. august til 19. oktober) «150 år gammelt» «Dere ...