Dagens dikt: Flagellant

Skrevet av | 13. juni 2019

Poeten Ulf Kveld presenterer sitt dikt «Flagellant» for første gang i Sivilisasjonen.

Flagellanter var del av en religiøs bevegelse på 1200-1300-tallet. Kvinner og menn drog omkring og pisket seg til blods for å gjøre bot for Gud. Store tog av flagellanter drog fra by til by. I spissen gikk prester med kors og faner, etterfulgt av bloddekkede kvinner og menn. Også i dag forekommer lignende fenomener fremdeles i enkelte eldre katolske misjonsområder.

 

Flagellant

Remmene hviner

River opp raviner

Jeg hever min pisk i ære til Gud

I kjærlighet til Herren jeg flenger min hud

Og Gud vet at der jeg blant pinslene finner 

lidelsens opphør

Hvor mitt selv forsvinner

Gud vet det er sant

Jeg er skinnhellig 

Sjel 

forkledd 

som flaggelant

I et meningsinnlegg i Aftenposten signert av professor Paul Thomas ved Universitet i Sørøst-Norge, blir ...
Historiefortelling er det ultimate målet for den tonale komponisten Frederik Magle, som gjester den nyeste ...
I en tidligere filosofisk smule, beskriver jeg kort det gnostiske verdensbilde. I et nøtteskall, lever ...