Stortingspolitiker Emilie Enger Mehl (Sp) lar seg inspirere av folkebevegelsen Arkitekturopprøret Norge og ber politiker om å ta stilling til folkets krav om klassisk arkitektur. Silje Heimdal (Frp) savner engasjement blant lokalpolitikere og en overordnet visjon for arkitekturen.  Emilie Enger Mehl (Sp) er vokst opp på bygda og har røtter fra et småbruk på Vestlandet. Arkitekturopprøret Norge traff en nerve i Mehl, som lærte om byggeskikk og snekring av sin far og oldefar. Ikke overraskende har Mehl valgt å kjøpe et eldre hus i Jugendstil som ...
I 1936 brant Hasselbakken restaurant ned. Bygget som i sin tid var oppført i den tradisjonelle dragestilen, var et populært serveringssted, og befant seg i St. Hanshaugen park. Nå, hele 85 år etterpå, pågår en omhyggelig kamp for å gjenreise det tapte tømmerbygget. Hasselbakken var en restaurant og serveringssted, som besto av to bygninger, den ene oppført i 1890, og den andre i 1896. De var begge tegnet av den kjente arkitekten Holm Hansen Munthe. På denne tiden sto det ...
Klassisk arkitektur er ikke noe som hører hjemme på den politiske høyre-/venstreaksen, mener Justin Shubow, lederen av den amerikanske tenketanken National Civic Art Society (NCAS) og leder for U.S. Commission of Fine Arts. Shubow har stilt seg i bresjen for å forsvare den nylig signerte presidentordren «Promoting Beautiful Federal Civic Architecture».  Han håper inderlig at den nye Biden-administrasjonen ikke vil oppheve den nylig signerte presidentordren om klassisk føderal arkitektur, og hevder at dette er en sak som forener en ellers splittet nasjon. Shubow henviser til en ...
I Lakitelek i Ungarn ble National Institute of Culture ferdigstilt i sommer, og bygningen er satt opp i klassisk stil. Representanter for ungarske myndigheter legger vekt på nettopp at det ble benyttet klassisk arkitektur når landet skulle få et nytt nasjonalt kulturinstitutt.  Med mytefortelling på veggene Selve hovedkvarteret, som er på over 4000 kvadratmeter og som ble ferdigstilt på to år, er tegnet av arkitekten János Szabó, gipsfasadene på utsiden av bygget ble designet av arkitekten Antal Grátz, og interiørdesignet ...
Nattens presidentvalg i USA er et valg over hvilken arkitektonisk retning Amerika skal ta. Hvis Donald Trump vinner valget, vil han gå inn i historien som presidenten som gjeninnførte klassiske verdier i den føderale arkitekturen. En provoserende presidentordre I februar i år kunne Architectural Record melde om at et utkast til en ny presidentordre gikk sine runder i Det hvite hus. Dokumentet bar navnet «Making Federal Buildings Beautiful Again». Det instruerer om at offentlige bygninger skal bygges i klassisk stil.  ...