Dagens dikt: Kvakkertektur

Publisert 23. august 2021 av

Kvakkertektur

Å menigmann, du skjønner ikke bæret!
Det krever nok en pannelapp av rang,
og ikke minst — en danning årelang!
Den edle byggekunst er vår affære.

Fasader, former — dette skal du lære:
De følger årets mote: kvantesprang.
Ditt eget syn bedrar deg! Nabotrang,
er nettopp slik balkongen burde være!

Å menigmann, din hjerne fatter ikke!
Så neste gang du tror på symmetri,
dekor og ornament, det magnifikke,

en vennlig by og alt det tøvet der; —
kontakt den gode smakens kirurgi.
For menigmann, din smak er øyestær!

Hvilken verdi har det å gi ut bøker om en krise som nådde oss for ...
I samarbeid med TBS Gallery setter Sivilisasjonen opp teaterstykket Immanuel Kants siste dager. Stykket ble skrevet ...
Statsbygg har lagt den sårt tiltrengte oppussingen av Nationaltheatret på is fordi kostnadsøkningen - tradisjonen ...