«Til syvende og sist, mine samtidige: det beste er ikke å foreta seg noe! Best av alt er en beskuende uvirksomhet. Altså: Leve i kjellerkroken! Ganske visst har jeg sagt at jeg blir gul og grønn av misunnelse på normale mennesker. Men under de forhold jeg ser dem i, vil jeg ikke være i deres Les videre
Mange lesehester har nok stilt seg spørsmålet om hva som er viktigst i litteraturen av realisme og poesi. Etter å ha lest Kriens bok, er jeg sikrere enn noensinne på at overdreven og livløs realisme resulterer i et stort gjesp.  Daniela Krien er nærmest deprimerende presis i å peke ut alle de arketypiske røde flaggene Les videre
“Livet er kort, altfor kort er det. Men kanskje er det her og nå vi lever, og bare her og nå. Hvis det er slik, har du da ikke vendt ryggen til de dagene som tross alt lyser - og forvillet deg inn i en mørk og dyster tankens labyrint hvor jeg ikke kan nå Les videre