Artikler forfattet av

Carl Korsnes

Det er vanskelig ikke å bli emosjonelt beveget når man går gjennom en kvart kilometer med portretterte skjebner og livsøyeblikk. Skjebner vi kan takke vår frihet for og øyeblikk som utgjør vår historie. Roseslottet handler om de verdiene vi ikke skal ta for gitt - frihet, demokrati og humanisme - og presenterer dem gjennom individets øyne.  - Roseslottet handler om alt som har formet oss som siviliserte mennesker, sier Vebjørn Sand, mens han viser rundt i det gradiose prosjektet han ...
I en krevende tid, der mange får psykiske plager av engstelse eller frihetsbegrensning, sender buddhistiske lærde livestream meditasjonstimer til en verden med hjemmesittere. Sosial distansering og streng karantene kan tære på et ellers stabilt sinn. Ifølge buddhistisk lære er meditasjon og oppmerksomt nærvær («mindfulness») måter å oppnå mental likevekt i en kaotisk verden.  Med koronastengte meditasjonssentre, mister mange muligheten til å gjennomføre disse øvelsene. Men der én dør lukkes, åpnes et vindu. Flere buddhistiske lærde tilbyr meditasjonsøvelser over internett. Meningen ...
Det musikalske diktet Flores Malum er en port til mystikken og eventyret. Lik en meditasjonsøvelse, fordrer stykket konsentrasjon og tid. Publikum tas med på en undringens reise, som leder til forløsning. Martin Rombergs nyeste stykke fremstår som noe av det beste han har skrevet. Skiller seg ut  Martin Romberg er en norsk klassisk komponist. Hans stykker er ofte skrevet i nyromantisk stil og er gjerne bygget på temaer fra mytologi eller fantasylitteratur. Med sin romantiske og tonale musikk, skiller Romberg ...
Hvem har ikke sammenlignet sin egen samtid med tidligere tider? Filosofen Franz Brentano gjorde nettopp det, og kom frem til at han levde i en tid hvor filosofien var i et sørgelig forfall. Trolig ville han hevdet det samme om nåtiden. For Franz Brentano (1838-1917) var idealisme et tegn på intellektuelt forfall. Han beskrev idealistisk filosofi som «oppfunnede ekstravagante og fantastiske systemer». Særlig den tysktalende filosofi mente han var nedtynget av dette forfallet, og at bunnpunktet ble nådd med Immanuel ...