Artikler forfattet av

Henrik Høeg

Axel Bojer er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er utdannet Steinerpedagog, og har arbeidet ved Steinerskolen på Nesodden. Sivilisasjonens utsendte inviterte Bojer til et intervju om Rudolf Steiners tanke, antroposofien – en åndsretning som har påvirket personligheter som André Bjerke og Olav Aukrust – og Bojers eget ekspertiseområde, «akasjakrøniken». Akasjas «krønike» er et bilde på hvordan alle historiens hendelser, store og små, lagres i en kosmisk hukommelse. På Steinerskolen møtte Bojer den nå avdøde akasjaforskeren Winfried Walther, som lærte ...
I en tidligere filosofisk smule, beskriver jeg kort det gnostiske verdensbilde. I et nøtteskall, lever menneskeheten i en illusorisk virkelighet frembragt av såkalte arkonter, hvilket er gammelgresk for «hersker». Akkurat hvordan denne forfalskende etterligningen – simulasjonen, eller gnostikernes kósmos – kom til, er et åpent spørsmål. Diverse filmer, myter og science fiction-fortellinger kan imidlertid anspore vår forestillingsevne, og gjøre det lettere å gjennomskue samfunnsmessige så vel som metafysiske bedrag. Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra ...
«What you know you can't explain, but you feel it. You’ve felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don’t know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind, driving you mad.» Dette mystiske utsagnet kommer fra heltefiguren Morpheus, i filmen The Matrix fra 1999. I løpet av 90-tallet skapte Hollywood flere filmer som fremstiller karakterenes levde virkelighet som en form for simulasjon – simulasjon kommer av det latinske simulatio, av ...
Det å skape en film om Munchs vekselvis stagnante og nervepirrende tid her på jorden, er en ypperlig idé. Hvorfor det da likevel går så galt, er både enkelt og vanskelig å besvare. Vi gjør et forsøk i denne anmeldelsen i dialogformat. Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Adara: Filmen Munch beveger seg mellom det vi må anta er nøye utvalgte epoker fra Edvard Munchs liv. I et stadig høyere ...