En gang handlet naturvern om å verne naturen. Dagens miljøvern handler om menneskers oppblåste selvbilde. Alta 1979: Folkeaksjonen ville verne om naturmangfoldet i fauna og flora, det lokale klima og jordbruk, samt samiske næringsinteresser og reindriftstradisjoner. Trusselen var konkret, nemlig ødeleggelsen av nevnte verdier gjennom Alta kraftverk. Naturvernernes tiltak for å stoppe utbyggingen forholdt seg direkte til denne trusselen, blant annet gjennom sivil ulydighet i området. Oslo 2021: Aktivister fra en internasjonal miljøorganisasjon lenket seg fast for å stenge ferdselsårer ...
Roseslottet på Frognerseteren er omkranset av fem gullseil. Hvert seil representerer fem varige verdier, med tilhørende bidrag til den norske motstandskampen under krigen. Akterseilet er formet som en fjærpenn, hvilket symboliserer det frie ord og den illegale presse. Der maleriene i de indre slottsgemakker hovedsakelig stiller væpnede motstandshandlinger til skue, supplerer det nylig innvidde utgangspartiet med 80 helfigurs portretter Vebjørn Sand har malt i løpet av det siste året. I Mozart-serien møter vi mer eller mindre kjente krigshelter fra kulturlivet, ...