Artikler forfattet av

Henrik Høeg

Sivilisasjonens anmelderkorps besøkte Oslo Nye Teater for å se sceneversjonen av den folkekjære historien Så som i himmelen. Anmeldelsen er skrevet som en dialog, mellom én uten kjennskap til historien, og én beundrer av Kay Pollaks filmversjon. Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Henrik: For de av oss som allerede kjenner og elsker filmen, Så som i himmelen, setter det nødvendigvis sitt preg på oppsetningen. Daniel Daréus, en verdenskjent dirigent ...
Sivilisasjonens anmelderkorps besøkte et for oss nytt teater – Det Andre Teatret på Torshov i Oslo – en scene kjent for sine improvisasjonsforestillinger. Denne dagen stod én enkelt kvinne på scenen, og fortalte sin historie om svangerskap, spontanabort og fødsel. Anmeldelsen er en dialog mellom oss, etter endt forestilling.  Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Henrik: Da hver enkelt publikummer kom inn i scenerommet, møtte Cathrine Frost oss med et ...
En nyhet kan det ikke kalles. NRK avslører likefullt at Forsvarets unge rekrutter nyter nærmest ubegrensede mengder alkohol. Slik kan de fortsette russefeiringen, og med opprykk i Forsvarets grader, kan den bli permanent. Det viser seg imidlertid at forsvarspersonell er som andre folk, og blir gærne på billig alkohol – de slåss, tafser, og det som verre er.  Nå stilles det spørsmål ved om unge mennesker skal låses inne på lukkede områder og skjenkes snydens i Statens regi. Det er ...
I kretsene omkring Sivilisasjonen har vi gått langt i å kritisere filosofen Kant, i tekst, tanke og teateroppsetniger. Og ja, kanskje har Kant del av skylden – direkte eller indirekte – for de mange åndskadavre som hoper seg opp under betegnelsen «kunst», ofte på fellesskapets regning og hinsides enhver fornuft. Det vises til hans subjektivistiske holdning til kunstneriske verker, der subjektets «ånd» – kunstnerens geni og betrakterens evne til å gjenkjenne dette – får nær sagt absolutt forrang i forhold ...