Artikler forfattet av

Henrik Høeg

Denne advent lanserer Sivilisasjonen en gåtefull julekalender. Fra 1. til 24. desember publiserer vi på sosiale medier en underfundig gåte: Hvilken sivilisert tenker skjuler seg bak dagens luke?  Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Vinn Norges vakreste magasin Og hva er så premien? Jo, alle som svarer riktig får et «lodd», og den 26. desember trekker vi hele 10 heldige vinnere som får den nye, eksklusive andreutgaven av Magasinet Sivilisasjonen. ...
Blant de mer utskjelte «skolene» i den vestlige filosofiens historie finner vi nominalistene, i den sene middelalder, i overgangen mot den vestlige renessansen. For dem som har lagt for hat, eller simpelthen vil kritisere, et aspekt ved den moderne tidsalder, og som har kjennskap til filosofiens historie, er det lett å se hen til nettopp denne gruppen tenkere. Nominalistene har angivelig skylden – eller æren, alt ettersom – for empiristisk naturvitenskap, det mekanistiske verdensbilde, den industrielle revolusjon, forsøplingen av naturen, ...
Axel Bojer er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er utdannet Steinerpedagog, og har arbeidet ved Steinerskolen på Nesodden. Sivilisasjonens utsendte inviterte Bojer til et intervju om Rudolf Steiners tanke, antroposofien – en åndsretning som har påvirket personligheter som André Bjerke og Olav Aukrust – og Bojers eget ekspertiseområde, «akasjakrøniken». Akasjas «krønike» er et bilde på hvordan alle historiens hendelser, store og små, lagres i en kosmisk hukommelse. På Steinerskolen møtte Bojer den nå avdøde akasjaforskeren Winfried Walther, som lærte ...
I en tidligere filosofisk smule, beskriver jeg kort det gnostiske verdensbilde. I et nøtteskall, lever menneskeheten i en illusorisk virkelighet frembragt av såkalte arkonter, hvilket er gammelgresk for «hersker». Akkurat hvordan denne forfalskende etterligningen – simulasjonen, eller gnostikernes kósmos – kom til, er et åpent spørsmål. Diverse filmer, myter og science fiction-fortellinger kan imidlertid anspore vår forestillingsevne, og gjøre det lettere å gjennomskue samfunnsmessige så vel som metafysiske bedrag. Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra ...