Artikler forfattet av

Öde S. Nerdrum

Kinoåret har begynt, og for en begynnelse! Kan 20-årene bli filmens redning etter en lang periode med middelmådighet? Robert Eggers’ The Lighthouse er en «film-film». Den er storslagen, vakker, og kunne ikke vært laget i et annet format. Dette i kontrast med mesteparten av det vi har sett det forrige tiåret, som har levd i skyggen av, eller i stor grad har vært inspirert av fjernsyngenren som stadig dominerer.  The Lighthouse som nu går på norske cinematografer er symboltung og ...
Den nye 2019-versjonen av Little Women, regissert av Greta Gerwig hadde jeg få forventninger til. På traileren å dømme, virket det som om fokuset på på Jos sin streben efter å bli forfatterinne i en mannsdominert verden var politisk ladet, og at søskenflokkens skjebner var blitt utelatt, men hvor feil tok jeg ikke! Little women  Historien utarter seg i New England, hvor vi blir kjent med fire unge søstre som lever alene med sin mor, mens far deltar i borgerkrigen. ...