Artikler forfattet av

Olav Drange Moen

«De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke.» - Salmene 115 PrologÅ ta sete ved gudenes bord Ifølge den jødiske folkloren skal sjefsrabbineren i Praha på 1500-tallet, Judah Loew, ha klart å reprodusere Guds skapelse av Adam. Ut av leire formet han et lys levende vesen, døpt Golem. Vesenet skulle yte europeiske jøder beskyttelse mot de antisemittiske pogromene, men, som disse historiene så ofte går, forvandlet ugjengjeldt kjærlighet Golem til ...
Om kommentarfeltene og sosiale medier er gode guider, noe de forhåpentlig ikke er, begynner det tilsynelatende å bli et populært forslag å mønstre en NATO-hær og invadere moder Russland. En stat med flere atomvåpen enn USA og hennes europeiske allierte kombinert. Mange synes altså at situasjonen i Ukraina er såpass nedslående, at de ønsker å drepe resten av oss også. Om disse menneskene var russiske statsborgere, ville de etter alle solemerker ha vært invasjonens aller mest emosjonelt opphissede støttespillere. Kanskje ...
Machiavellis advarsel i Fyrsten (1513) mot et forsvar basert på leiesoldater er like aktuell den dag i dag. Leiesoldater, faller Machiavellis dom, er enten ubrukelige eller farlige. Det siste fordi de har «ingen lojalitet blant mennesker», og dermed er troende til å sette dolken i ryggen på sin herre når det måtte gagne dem. Under den italienske renessansen ble leiesoldatenes offiserer endog kalt capitani di ventura, løst oversatt til «risikokapteiner». Det var den moderne risikokapteinen Jevgenij Prigozjin som forleden presset ...
«Idet sirkelen av vår viten utvides, utvides også omkretsen av mørket rundt den», poengterte Albert Einstein. Verdens natur har således et påfallende likhetstrekk med kvinnens: Jo mer i dybden av den man går, desto mer mystisk vil den fortone seg. En utdannet gentleman skulle etter opplysningstidens ideal mestre hele naturfilosofien. Ettersom vår kunnskap om den fysiske verden har ekspandert som et nyfødt univers, er ikke lenger det idealet holdbart. For det er simpelthen encyklopedien for lang, menneskelivet for kort.  Liker ...