Hans Rotts Symfoni i E-dur, eller Den nye symfonien (efter Mahlers betegnelse), er blitt fremført i Sverige, Danmark, Finland, og en rekke andre land i Europa, Nord-Amerika og Asia. Nå er det på tide å få musikken til Bruckners favorittelev, hvis toner Mahler regelrett kopierte, til Oslo-Filharmonien. Efter hva jeg har forstått har Oslo-filharmonien under Deres ledelse, Røynesdal, fått et imponerende økt driftsresultat. Jeg kaller det imponerende fordi det medfører at Filharmonien satser på det publikumsvennlige, som i større grad ...