Buddhistiske lærde holder internettkurs i meditasjon og mindfulness til en verden i karantene

Skrevet av | 27. april 2020

I en krevende tid, der mange får psykiske plager av engstelse eller frihetsbegrensning, sender buddhistiske lærde livestream meditasjonstimer til en verden med hjemmesittere.

Sosial distansering og streng karantene kan tære på et ellers stabilt sinn. Ifølge buddhistisk lære er meditasjon og oppmerksomt nærvær («mindfulness») måter å oppnå mental likevekt i en kaotisk verden. 

Med koronastengte meditasjonssentre, mister mange muligheten til å gjennomføre disse øvelsene. Men der én dør lukkes, åpnes et vindu. Flere buddhistiske lærde tilbyr meditasjonsøvelser over internett. Meningen er å tilby noe som kan være til hjelp for de som sliter med usikkerhet, frykt eller angst som har kommet i kjølvannet av spredningen av koronaviruset. 

– Meningen er å tilby noe som kan være til hjelp for de som sliter med usikkerhet, frykt eller angst som har kommet i kjølvannet av spredningen av koronaviruset, skriver Carl Korsnes. Foto: Samanera pabbajja. Kilde: Forestsangha Community.

Anerkjenne frykten og overkomme impulser

Det buddhistiske tidsskriftet Tricycle tilbyr flere gratis internettleksjoner i meditasjon og mindfulness, som holdes av flere anerkjente buddhistiske munker og lærde, som blant annet Pema Chödrön og Roshi Joan Halifax. 

Flere av kursene som ligger gratis ute på siden omhandler viktigheten av å anerkjenne frykten man eventuelt skulle ha, i stedet for å forsøke å fortrenge den. Meditasjonsøvelser kan bidra til at en lettere kan overkomme impulsive reaksjoner.

«Alt er forandring» er en sentral lærdom i buddhistisk filosofi. Meditasjon kan gjøre det lettere å anerkjenne at den frykten eller usikkerheten en eventuelt måtte føle på, kommer til å gå over, og sinnets og verdenens tilstand er impermanent. 

– Meditasjonsøvelser kan bidra til at en lettere kan overkomme impulsive reaksjoner, skriver Carl Korsnes. Foto: Samanera pabbajja. Kilde: Forestsangha Community.

Meditasjon for nordmenn

Det norske buddhistiske senteret Karma Tashi Ling har også tilbudt undervisning i meditasjon over internett i lys av koronakrisen. 

Lama Changchub, som er den buddhistiske lamaen ved Karma Tashi Ling, har publisert en video med chenrezi-meditasjon i tillegg til en video med morgenmeditasjon.

På sine nettsider skriver de at videoene er til for «den som ønsker litt støtte, inspirasjon eller drahjelp».

Spørsmålet må besvares.  200 år etter urfremørelsen settes Beethovens storverk Missa Solemnis opp i Oslo ...
I Norden er arkitektur blitt et brennhett tema de siste årene, og kanskje har pandemi-tiden ...
Å pusse opp et hus tar tid og krefter. Derfor kan det være frustrerende å ...