– Når livet blir vanskelig, går man tilbake til de viktige tingene | Sivilisasjonen besøker «Podcasten uten navn»

Skrevet av | 21. august 2022

Nylig besøkte Sivilisasjonens Adara Ryum og Carl Korsnes «Podcasten uten navn». Sammen med programleder Dag Thomas Rogstad snakker de om viktigheten av klassisk kultur og filosofi, koronarestriksjonene, Ibsen og ensomhet. 

– Det å sitte og diskutere filosofi og kultur er det ikke mange som driver med nå om dagen. Jeg har en følelse av at dere driver med noe folk drev med før i tiden, sier Dag Thomas Rogstad.

Se hele episoden der Sivilisasjonens Adara Ryum og Carl Korsnes besøker «Podcasten uten navn».

Rogstad er programleder i «Podcasten uten navn», som har bygget seg opp en stor og engasjert lytterskare. Gjestene representerer ofte alternative stemmer i samfunnsdebatten – alt fra SP-politiker Jan Bøhler til rettspsykiater Randi Rosenqvist. Samtalene omhandler ofte tematikk som ikke får like stor spalteplass i hovedstrømsmedier – alt fra cannabis til koronarestriksjoner. 

Det var åpenbart på tide å få klassisk kultur på programmet; nylig inviterte Rogstad Sivilisasjonens Adara Ryum og Carl Korsnes til en prat. 

Liker du det Sivilisasjonen skriver om? Bli medlem i dag!

– Vi trenger objektive standarder

Et av temaene som tas opp i samtalen er hva klassisk kultur egentlig er. 

– Det vi står inne for er at det skal være objektive standarder for maleri, skulptur, teater, litteratur. Man trenger noe å strekke seg etter, noe faktisk og konkret å oppnå, slik at man kan bedømme et verk ut ifra kriterier, forklarer Adara Ryum. 

Carl Korsnes stemmer i og poengterer at objektive kriterier er helt sentralt. Han utdyper:

– Mange sier «Hvem tror dere at dere er som definerer disse objektive kriteriene?». Men dét er ikke poenget. Poenget er å anerkjenne at de finnes og at vi kan diskutere hva de er. Hva er det som er vakkert? Hva er det som er godt håndverk? Akkurat som vi diskuterer hva som er godt og ondt. Det er rett og slett å ha en filosofisk holdning til kultur. Det strekker seg også til samfunnsspørsmål, sier Korsnes. 

Skal staten beskytte friheten eller tryggheten?

Dag Thomas forteller at han først ble kjent med Sivilisasjonen gjennom artiklene særlig Adara Ryum skrev som talte imot de strenge koronarestriksjonene som fant sted under pandemien. Dette er også et av temaene i samtalen:

– Nedstengingen av samfunnet skred mot alt jeg står for, så man kunne jo ikke sitte stille, selv om det man sier møter kritikk, sier Adara Ryum. 

– En av de viktige spørsmålene å stille seg, som er blitt særlig relevant etter pandemien, er hva som er statens viktigste rolle: Er det å beskytte innbyggernes trygghet, eller innbyggernes frihet?, legger Korsnes til. 

I samtalen foreslår Rogstad at Sivilisasjonen arrangerer en filosofisk debatt om ovennevnte tema. Ideen er ikke fremmed for hverken Ryum eller Korsnes. 

Tilbake til essensen i livet

Avslutningsvis bemerker Korsnes at det kan virke som om pandemien har fått mange til å tenke annerledes, og peker på at det kan virke som at verdier som skjønnhet og nærhet er blitt viktigere etter en tid med isolasjon og nedstenging. 

– Når et samfunn ikke har det bra, så finner man gjerne tilbake til kjerneverdiene – det som virkelig betyr noe, sier Korsnes.

Rogstad stemmer i: 

– Det er en forandring på gang imot de viktige tingene. Det er en motreaksjon mot alle de krenke-greiene og alt det ubetydelige. Når ting blir litt tøffere, går vi tilbake til essensen i livet, sier Rogstad.  

Se hele episoden av «Podcasten uten navn». 

Gustav Vigeland – en kunstner i Oslo Gustav Vigeland er i høyere grad enn de ...
Sivilisasjonens anmelderkorps besøkte et for oss nytt teater – Det Andre Teatret på Torshov i ...
Efterpåklokskapens lys kan være blendende når man ser på et av Norges mange justismord. Når ...