Går det an å tenke to ting, samtidig? Kongedatter Märtha Louise og hennes forlovede har uttalt seg i positive ordelag om alternativ helse og livsstil. Dette har satt sinnene i kok. De siste ukene har de kokt helt over, og Märtha Louise skal ikke lenger utføre kongelige arbeidsoppgaver. Nordmannen har følt seg personlig fornærmet. Prinsessen og Durek Verrets lovprising av akupunkturnåler og krystaller tolkes som en anførsel om at det norske helsevesen er ineffektivt og maktesløst. Slikt vil vi ikke ...
I disse dager går nederlandske bønder av skaftet. Som om drivstoffprisene ikke var et tilstrekkelig åk for bonden, krever regjeringen nå at han skal dra frå gård og grunn. Vel med en pengeslump i neven som kompensasjon, hvis han bedyrer på tro og ære aldri å begå jordbruk igjen. Dermed har regjeringen satt mer enn et par kålhoder i kok. Heldigvis for miljøvernministeren, harves sistnevnte nå av militærets el-panserkjøretøy og sprøytes med det vi inderlig håper er biodynamisk tåregass. Hvitsnippene ...
Det er blitt oppdaget. Dansere ved Nasjonalballetten bruker ulovlige stoffer på hotellrom. Uansett hva slags stoffer dette må være, har ballettmamma Lorentzen null og niks til overs for det. Hvilket må oppleves som musikk i ørene på «helse»-minister Kjerkol, hvis parti aldri har satt andre skudd enn oppfriskningsdoser. Slik går den dobbeltmoralske høysang over det ganske land. Mens resten av samfunnet flommer over av opium og piller, fråtser sladrepressen og dens lesere i skandalen ved bøtteballetten. Ja, operapublikummet kan sannelig ...
Situasjonen mangler sammenligning. Som svar på den russiske invasjonen i Ukraina, har verden vist sin forakt for krig gjennom en hittil usett mengde sivile og økonomiske sanksjoner. Hvor enn russere og Russland snur seg, møter de en kald skulder, det være seg i form av kanselleringskultur, boikott eller kontraktsbrudd. For verdensfreden er denne nådeløse kampanjen godt nytt! Den samlede motstand mot invasjon og vold vitner om at væpnet konflikt for alltid blir en umulighet. Vi entrer en æra der ikke ...
Det gjelder å være stueren i politikken. Den avslørte synder må avgå ved den sosiale død, umiddelbart legge seg flat og fratre sine verv. Folkemassen kjenner ingen nåde; syndebukken skal idag, som i alle dager, ofres på dobbeltmoralens skafott. Nylig kom turen til vår avtrådte forsvarsminister O.R. Enoksen. Hvilken glede hadde ikke folk og presse av hans digitale henrettelse! Skjønt det er vanskelig å si seg uenig i at politikere bør fare frem som gode forbilder, og at integritet mer ...