USIVILISERT: Statsråder på glattisen, tvangsarbeid og milliarder på avveie

Publisert 28. januar 2024 av

Det var før i tiden det gikk an å slå seg opp og bli kramkar kun med folkeskole og brevkurs. Tidene har forandret seg i så måte, og arbeidsgivere etterspør grader opp og i mente. Én bransje byr fremdeles på en karrierevei for de lavt utdannede: politikken. Tallene viser at utdanningsnivået blant norske statsråder, sett hen til med land vi ellers liker å sammenligne oss med, er forsvinnende lavt. Med henblikk på utdanningsnivået i Norge for øvrig, fremstår norske politikere stadig mindre folkelige.

Som kjent liker ikke vi nordmenn at noen utmerker seg, slår seg på brystkassen og vil være bedre enn andre. For regjeringsmedlemmer som kun har videregående å vise til, er det derfor en kjærkommen nyhet at de resterende statsråder har jukset seg til sine kvalifikasjoner. Det er realkompetanse som gjelder. Etter at det har kommet for dagen at helseminister Kjerkol har master i kunnskapsledelse, holder brukerne av Helseplattformen pusten mens det avklares om dette gjør henne overkvalifisert til inneværende stilling.

«Usivilisert» er en humoristisk spalte i Sivilisasjonen, som skal gi et satirisk skråblikk på nyhetsbildet. Det er Adara Ryüm Høeg og Henrik Høeg som står bak spalten. Les flere Usivilisert-tekster her.

Finansavisen skrev forrige uke om at et Røkke-kontrollert selskap har mottatt 1,2 milliarder kroner av statens penger, på meget innfløkt vis. Gudskjelov kom det en gladsak denne uken. Så fremt staten ikke vinner pengene tilbake, er vi alle potensielt spart for nye batterifabrikker, nyopprettede departementer og at Helseplattformen sprer seg ukontrollert til nye landsdeler.

Det er gledelig for den overdimensjonerte akademikerstanden her til lands at en av deres egne nå tar plass ved Kongens bord. Trønderen Oddmund Løkensgard Hoel er en mann av folket, og har følgelig sin doktorgrad på plass. Dessuten avla Løkensgard Hoel sin masteroppgave allerede i 1996, slik at denne ikke lett kan bli gjenstand for digital granskning i landets redaksjoner.

Document dekket forrige uke Justisdepartementets nye høringsforslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven. Slik Document tolker lovendringen, vil regjeringen fra nå av få adgang til å beordre folket ut i arbeid dersom rikets sikkerhet eller selvstendighet kommer i fare. Det er ikke vanskelig å forstå hva denne loven er ment å brukes til. Hvis regjeringen holder stø kurs, vil de fremdeles rekke å bytte ut halve stallen før valget neste år. Det tynnes ut i rekkene av tilstrekkelig lavt kvalifiserte kandidater. Dersom det skulle skjæres helt ned til Gahr Støre og Løkensgard Hoel, er det imidlertid et åpent spørsmål om dette vil nevneverdig påvirke rikets sikkerhet og selvstendighet.

Komponist Martin Romberg og kitschmaler Jan-Ove Tuv møtes for en grunnleggende diskusjon i samtaleprogrammet Cave ...
Når neste PublikUng-konsert står for dør og programmet viser nok et julemusikkstykke kan jeg ikke ...
Et tilbakeført og klassisk kinoteater gjør omgivelsene til en like stor del av opplevelsen som ...