USIVILISERT: Nå blir det fred, sa brura, og tok på seg blågule truser

Publisert 6. mai 2022 av

Situasjonen mangler sammenligning. Som svar på den russiske invasjonen i Ukraina, har verden vist sin forakt for krig gjennom en hittil usett mengde sivile og økonomiske sanksjoner. Hvor enn russere og Russland snur seg, møter de en kald skulder, det være seg i form av kanselleringskultur, boikott eller kontraktsbrudd.

For verdensfreden er denne nådeløse kampanjen godt nytt! Den samlede motstand mot invasjon og vold vitner om at væpnet konflikt for alltid blir en umulighet. Vi entrer en æra der ikke bare folket, men også statsledere, omsider innser at krigføring og våpenproduksjon er gammeldags og uakseptabelt. De som driver med denslags, blir en paria.

Hvilket land våger heretter å invadere et annet? Hvilken avleggs diktator tør bruke makt mot egen befolkning? «Fredsbevarende styrker» og humanitære bomber vil gå av moten. Kun de land som ser seg totalt uavhengig av alle andre, vil fra nå av driste seg til å ta våpnene fatt. Det blir ingen selvfølge at enhver sittende amerikansk president fører en krig.

Etter alt å dømme, skrotes nå krigsmaskineriet på historiens søppeldynge. Skal vi tro signalene fra sivilsamfunn, politikerstand og næringsliv, blir dette klodens siste krig. Hurra! Det eneste som hindrer oss nå, er den evinnelige politiske skinnhellighet og dobbeltmoral. La det ikke skje. Måtte det være et ønske om evig fred som motiverer reaksjonene mot Russland, og dem som lufter sine nyinnkjøpte ukrainske flagg i vårvinden.

«Usivilisert» er en ny humoristisk spalte i Sivilisasjonen, som skal gi et satirisk skråblikk på nyhetsbildet. Det er Adara Ryüm og Henrik Høeg som står bak spalten. Les flere Usivilisert-tekster her.

Det begynner med ansiktet. Er det et gjenkjennelig ansikt? Er det én du kan stole ...
Metropolitan Opera i New York har som følge av koronautbruddet måttet stenge ned, i likhet ...
For tredje år på rad arrangerer Sivilisasjonen vår tids viktigste diktkonkurranse på rim, og temaet ...