Artikler forfattet av

Adara Ryum Høeg

«Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Bukken, reinsbukken, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte ett og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell for å se til reinsdyra sine. Slik ble stien til gjennom den store almenning, ...
Snart er det valg og mange av våre lesere undrer seg sikkert over hvilket parti de kan avgi sin stemme til for å styrke den klassiske kulturens posisjon. Hva er klassisk kultur? Det er maleri, skulptur, arkitektur og musikk som har grunnlag i humane tradisjoner fra antikken og renessansen. Klassisk kultur lever i beste velgående, dog ofte under radaren. I Norge i dag er det samtidskunsten som nyter godt av de offentlige bevilgningene til kultur. Ser man derimot til land ...
Mang en foregangskvinne har kjempet vei for de muligheter kvinner idag har fått. Noen har fått helgenstatus og er blitt internasjonale feministikon, andre er blitt forbigått i stillhet. Hva gjelder henne som her skal filleristes, er heltestatusen ufortjent og hun bør rives ned fra pidestallen først som sist.  Det gjespes og sukkes. Hilde slenger treffsikkert brukt tyggegummi mot nabopulten, Lona kaster ertende blikk mot en på den andre siden av klasserommet. Latter og skrål høres fra skolegården. Friheten lokker der ...
Vi lever i en tid der det å være krenket er den høyeste dyd man kan oppnå. Og intet synes å fornærme mer enn språkets makt, men grunnet høy inflasjon i krenkelser, reformeres det norske språk slik at ingen lenger skal føle seg utelatt og oppskjørtet.  Omsider kom enden på visen som feministene på 70-tallet begynte å nynne; på selveste kvinnedagen befalte landets likestillingsminister at det offisielle Norge skulle renskes for kjønnsmarkerte stillingsbenevnelser. Ut med rådmenn, lensmannen og kvinneundertrykkelsen, og ...