Artikler forfattet av

Adara Ryum Høeg

Jeg har en lengsel jeg aldri klarer å gi slipp på. Lengsel efter å kunne komme i teateret og fra det øyeblikk teppet hever seg til jeg timer senere forlater den ærverdige bygning, ha en opplevelse av å bli kastet inn i en transformerende indre strid. En strid hvor mine tidligere oppfatninger blir revet i filler i møte med teaterets grensesprengende univers. En indre kamp hvor min karakter blir slipt gjennom handlingens gang og karakterenes krig. Jeg nærer en tro ...
Inntil nylig har vårt tid vært preget en nærmest udiskutabel optimisme og selvsikkerhet. Det meste har gått på skinner mot stadig nye høyder. Svimlende overmodige høyder mente noen. Så med ett ble en hel sivilisasjon kastet av historiens høye hest, og ned i en usikker og opprivende virkelighet. I anledningen av vår tids nylig tapte selvsikkerhet, foreligger det derimot en gylden mulighet: å omfavne den klassiske tragedien, et lønnkammer for urolige sinn. Kalenderen var spekket. Neste uke og resten av ...